Znajdziesz nas na:

Polityka prywatności

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo je przechowujemy;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 • i czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która składa aplikację o pracę w zespole Blue Paprica (rekrutacja wewnętrzna).

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie czy też wysyłając do nas e-maila lub telefonując do nas.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się ofertą naszego serwisu dzięki prowadzonym przez nas działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z social mediów.

Część I. Informacje ogólne

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Blue Paprica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223), przy ul. Pachońskiego 18/97, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365550 posiadająca NIP: 9452149691.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować na kilka sposobów:

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 731 210 540

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz naszą stronę internetową. Wysyłasz do nas CV w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, którego celem jest nawiązanie współpracy z nami. Wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę. Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych Facebook Behance, Dribbble, Clutch i LinkedIn oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Dane osobowe, które przetwarzamy, możemy zbierać za pośrednictwem źródeł publicznie dostępnych, a przede wszystkim z Twojego zawodowego profilu na portalu LinkedIn bądź innego portalu branżowego lub biznesowego związanego z Twoją działalnością zawodową – w tym zakresie korzystamy wyłącznie z podstawowych danych, aby nawiązać z Tobą kontakt w celu rozpoczęcia współpracy biznesowej.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

- Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

- Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej, lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

- Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

- Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

- Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

- Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

- Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

- Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

- Rozpatrzenie wniosku

 

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

- Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż My podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Ciebie do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych

Odwiedzający naszą stronę internetową

- Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki.

Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

- Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również i my wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Pliki cookie, które są wykorzystywane do celów statystycznych (Google Analytics), mają charakter fakultatywny i używamy ich jedynie na podstawie Twojej zgody. Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

- Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej Strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Lipiec 2021

Opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach wewnętrznego procesu rekrutacyjnego

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy aplikujesz o pracę w zespole Blue Paprica (rekrutacja wewnętrzna). W tym celu dane zbieramy, prosząc Ciebie o wysłanie do nas wiadomości zawierającej Twoje imię, nazwisko, e-maila, numer telefonu wraz z CV w formularzu kontaktowym w zakładce Praca.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy w naszym zespole; ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy w naszym zespole; wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Obowiązek prawny podania danych osobowych wynikający z art. 22(1) § 1 i 2 Kodeksu Pracy;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie danych wykraczających poza obowiązkowy katalog danych wynikający z Kodeksu Pracy w celu udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym, którą wyrażasz, wysyłając do nas aplikację zawierającą szerszy katalog danych niż wynikający z Kodeksu Pracy; Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy.

Prowadzimy rekrutację na stanowiska wskazane w zakładce Praca. Stale szukamy interesujących osób, które mogą wzmocnić nasz zespół. Wysłanie do nas CV przez dedykowany formularz kontaktowy równoznaczne jest z Twoją zgodą na umieszczenie Twoich danych w naszej wewnętrznej bazie przez okres 36 miesięcy od udzielenia zgody. Jeśli w tym czasie będziemy poszukiwać osoby takiej jak Ty, to na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 36 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Bez podania tych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jakie prawa posiadasz? Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy wysyłasz do nas e-maila z pytaniem lub z prośbą o ofertę, korzystając z naszego formularza kontaktowego lub kontaktując się w inny sposób, za pośrednictwem danych dostępnych na naszej stronie internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę współpracy, podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłania do nas konkretnego pytania;

niezbędność czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych w celu nawiązania relacji biznesowych

Poniższe informacje znajdują zastosowanie do osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością.

Zbieramy informacje, w tym Twoje dane osobowe, abyśmy mogli nawiązać z Tobą komunikacje i relacje biznesowe.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Wstępne dane kontaktowe przetwarzamy w celu nawiązania z Tobą kontaktu i uzyskania informacji, czy jesteś zainteresowany wzajemną współpracą.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, przetwarzamy Twoje dane w celu zaproponowania Ci oferty współpracy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. nasz uzasadniony interes – w zakresie podstawowych danych kontaktowych, które udostępniasz publicznie na zawodowym profilu na portalu LinkedIn, na stronie internetowej lub które przekazujesz nam bezpośrednio w innej formie. Mamy uzasadniony interes w tym, aby skontaktować się z Tobą i zaproponować Ci możliwość współpracy.

2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w trakcie komunikacji telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem portalu LinkedIn, na przetwarzanie

Twoich danych w przyszłości w celu przedstawiania Ci ofert współpracy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowe dane kontaktowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł ogólnie dostępnych przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas ofert współpracy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania Twoich danych, są nasi podwykonawcy, dostawcy usług IT.

Korzystamy również z usług podmiotów wspierających naszą działalność. Niektóre z poniższych podmiotów mogą przetwarzać dane osobowe poza obszarem EOG, lecz może mieć to miejsce przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i gwarancji ochrony praw i wolności, w szczególności na podstawie uzgodnień stron uwzględniających standardowe klauzule umowne, które wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami umownymi gwarantują adekwatny poziom ochrony.

Open Rate

Sales Navigator

Phantombuster

Zerobounce

usebouncer.com

thechecker.co

woodpecker.co

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeśli nie podasz nam Twoich danych, to nie będziemy mogli nawiązać współpracy.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych.

Część V. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych Blue Paprica

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w następujących serwisach społecznościowych Facebook, Behance, Dribbble, Clutch oraz LinkedIn (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook, Behance, Dribbble, Clutch i LinkedIn. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie Behance (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie Dribbble (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie Clutch (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy Facebook, Behance, Dribbble, Clutch i LinkedIn przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na:

Facebooku

Behance

Dribbble

Clutch

LinkedIn

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis społecznościowy Facebook; Clutch Inc.,1146 19th Street, NW, Suite 400, Washington administrująca serwis społecznościowy Clutch, DC 20036; Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 administrująca serwis społecznościowy Behance; Dribbble Holdings Ltd. 524 Yates St., Victoria, BC, V8W 1K8, Canada administrująca serwis społecznościowy Dribbble oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ireland administrująca serwis społecznościowy LinkedIn.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,

z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na:

Facebooku

Behance

Dribbble

Clutch

LinkedIn

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Przeczytaj najlepsze branżowe wskazówki od ekspertów PIM. Za darmo!

Napisz do nas

Czekamy na Twoją wiadomość

Tandemite icon: clock

Szybki kontakt

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, żeby jak najszybciej poznaćTwoje potrzeby.

Tandemite icon: paper airplane

Precyzyjna reakcja

Przygotujemy estymację Twojego projektu, uwzględniającą koszty i czas wykonania.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
lub upuść brief swojej firmy tutaj. PDF lub DOCX
Więcej informacji o Twoich prawach, w Polityce prywatności i cookie
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Obowiązują Polityka prywatnosci

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej strony, zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.