Znajdziesz nas na:

Fundusze unijne | Blue Paprica Software House

 

Wejście na rynki zagraniczne firmy BLUE PAPRICA Sp.z o. o.

Informujemy, że Blue Paprica Sp. z o.o. uzyskała dotację i rozpoczęła realizację projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy BLUE PAPRICA Sp.z o. o., dofinansowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

Beneficjent: Blue Paprica Sp. z o. o.

Wartość projektu: 355 061,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 500,00 PLN

Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów oferowanych przez BLUE PAPRICA Sp. z o.o., w szczególności na rynku niemieckim i austriackim.

 

Postępowania na wybór wykonawcy.

[12/09/2019] Blue Paprica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie stoiska wystawienniczego na potrzeby wyjazdów w charakterze wystawcy na targi zagraniczne.

Informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego do zapytania ofertowego RPOMW/04/2019. Wynik oceny ofert i wybranych dostawcach: Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

Wzmocnienie pozycji marki Blue Paprica w wyniku zwiększenia

 

Informujemy,   że   Blue   Paprica   Sp.   z   o.o.   realizuje   projekt   pt. Wzmocnienie pozycji marki Blue Paprica w wyniku zwiększenia skalidziałań na rynkach zagranicznych, dofinansowany w ramach: ProgramOperacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacjiw   przedsiębiorstwach,   Działanie   3.3   Wsparcie   promocji   orazinternacjonalizacji  innowacyjnych  przedsiębiorstw,   Poddziałanie   3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Beneficjent: Blue Paprica Sp. z o. o.

Wartość projektu: 493 300,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 419 305,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie skali działalności eksportowej firmy, wszczególności na rynkach perspektywicznych.

Przeczytaj najlepsze branżowe wskazówki od ekspertów PIM. Za darmo!

Pobierz ebook

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej strony, zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.