Je vindt ons op:

Privacybeleid

 • waarom wij uw gegevens verwerken
 • met welk doel wij uw gegevens verwerken;
 • of u verplicht bent uw gegevens aan ons te verstrekken;
 • hoe lang we ze bewaren
 • of er andere ontvangers van uw persoonsgegevens zijn;
 • of wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken;
 • en of we uw gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken, inclusief of we gegevens profileren.
  Het eerste deel van het Privacybeleid bevat informatie die we verplicht zijn aan iedereen te verstrekken, ongeacht het doel van de verwerking.

Het tweede deel bevat informatie voor personen die solliciteren naar een baan binnen het Blue Paprica team (interne werving).

Het derde deel bevat informatie voor personen die rechtstreeks met ons communiceren via het contactformulier op onze website of door ons een e-mail te sturen of ons te bellen.

Het vierde deel bevat informatie over de personen met wie wij contact opnemen aan de hand van gegevens uit openbaar beschikbare bronnen, zoals LinkedIn of websites van bedrijven, die uitsluitend verband houden met zakelijke activiteiten.

Het vijfde deel bevat informatie voor de personen die geïnteresseerd zijn in het aanbod van onze website dankzij onze marketingactiviteiten, ook op basis van het gebruik van sociale media.

Deel I. Algemene informatie

Contactgegevens van uw Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons, dat wil zeggen Blue Paprica sp. z o.o. met statutaire zetel in Krakau (31-223), ul. Pachońskiego 18/97, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Arrondissementsrechtbank voor Krakau - Śródmieście in Krakau, XI Commerciële Afdeling van de Nationale Rechtbank, KRS nummer: 0000365550, NIP nummer: 9452149691.

 

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen over alle zaken met betrekking tot onze diensten en de verwerking van uw persoonlijke gegevens:


E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +48 731 210 540

 

Waar halen we uw persoonlijke gegevens vandaan?

De persoonlijke gegevens die we via onze website verzamelen, komen rechtstreeks van jou. Dit gebeurt wanneer:

U op onze website surft.

U ons uw CV stuurt om deel te nemen aan een wervingsproces dat gericht is op het aangaan van een samenwerking met ons.

U ons vragen of een verzoek om een voorstel stuurt.

Je bezoekt onze accounts op sociale netwerken - Facebook Behance, Dribbble, Clutch en LinkedIn en neemt contact met ons op via deze websites.

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die we verwerken via openbaar beschikbare bronnen, voornamelijk van uw professionele profiel op LinkedIn of een ander industrie- of zakenportaal met betrekking tot uw professionele activiteit - in dit verband gebruiken we alleen basisgegevens om contact met u op te nemen om een zakelijke samenwerking aan te gaan.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Hieronder beschrijven we uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming en onze verwerking van uw gegevens. Welke rechten u in bepaalde omstandigheden hebt, hangt af van het doel en de grondslag van de verwerking van uw gegevens.

- Recht op toegang tot gegevens

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Wanneer u een verzoek indient voor toegang tot uw gegevens, krijgt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder met name het doel en de rechtsgrondslag van de verwerking, de reikwijdte van de bewaarde gegevens, de entiteiten waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt en de geplande datum voor verwijdering.

- Recht op rectificatie

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren onverwijld te laten rectificeren en/of aanvullen. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat onze onderlinge communicatie is gebaseerd op gegevens die juist, volledig en actueel zijn.

- Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van de gegevens die wij over u bewaren betwist, als de verwerking wordt uitgevoerd zonder rechtsgrondslag of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking.

- Recht op wissen

U hebt het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard, indien het bewaren van de gegevens niet noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting en de vrije toegang tot informatie te waarborgen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om aangifte te doen of u te verdedigen tegen claims of om rechten te doen gelden op grond van de wet.

- Recht op informatie

Als u ons op de hoogte hebt gesteld van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de manier waarop zij de gegevens kunnen rectificeren, wissen of de verwerking ervan kunnen beperken, tenzij dit onmogelijk uit te voeren is of onevenredig veel moeite kost.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om een kopie van de aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen, die naar u of een derde partij zal worden verzonden in een gestructureerd, standaard, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen, zal dit worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is. Dit recht is alleen van toepassing als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of in verband met de uitvoering van een contract.

- Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van ons legitieme wettelijke belang, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Wij zullen uw verzoek in overeenstemming met de regelgeving in overweging nemen.

- Recht op intrekking van toestemming

Als uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot op heden verwerkte gegevens. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit Als de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is op het grondgebied van Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens in Warschau (ul. Stawki 2). Voordat u gebruik maakt van uw recht om een klacht in te dienen, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen, zodat we uw eventuele zorgen kunnen verduidelijken.

- Behandeling van uw verzoek

Als u ons een verzoek doet om uw recht uit te oefenen, zullen we binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Als het nodig is om deze termijn te verlengen, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen voor een dergelijke verlenging.

Het antwoord op uw verzoek wordt verzonden naar het e-mailadres vanwaar u uw verzoek verzendt of, in het geval van verzoeken per brief, per traditionele post naar het adres dat u opgeeft, tenzij u in uw brief aangeeft dat u per e-mail wilt worden gecontacteerd (in dat geval moet u uw e-mailadres opgeven).

- Koppelingen naar andere sites

Waar we links aanbieden naar websites van derden, is dit Privacybeleid niet van toepassing en wordt niet beschreven hoe dergelijke entiteiten uw persoonsgegevens verwerken. We raden u aan het privacybeleid van deze entiteiten te lezen dat op hun websites wordt gepubliceerd. Bezoeken aan onze website

- Google Analytics

Op onze site gebruiken we tools van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, Google Analytics, waarmee we statistische informatie kunnen verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals IP-adres, apparaattype en browsertype. We doen dit onder andere om te weten het aantal gebruikers dat onze website bezoekt. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier waardoor we niemand rechtstreeks kunnen identificeren. Wij wijzen u er echter op dat Google uw gegevens verwerkt op een server in de Verenigde Staten. In deze gevallen kan Google uw
persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte, maar dit gebeurt op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules, bepalingen van het contract tussen ons en Google
die een voldoende mate van beveiliging van uw persoonlijke gegevens garanderen. Als u geïnteresseerd bent in de details met betrekking tot de verwerking van gegevens binnen Google Analytics, raden we u aan de uitleg te lezen die is opgesteld door Google.
raden we u aan de uitleg van Google hier te lezen.

- Cookies

Zoals bijna alle websites gebruiken ook wij cookies.

Cookies, die worden gebruikt om de functionaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de website te garanderen, zijn essentieel voor de correcte werking van de website. Deze cookies laten ons weten dat u ons Privacybeleid en Cookiebeleid hebt geaccepteerd. We gebruiken deze cookies op basis van onze legitiem juridisch belang.

Cookies die worden gebruikt voor statistische doeleinden (Google Analytics) zijn optioneel en gebruiken we alleen op basis van uw toestemming. op basis van uw toestemming.

U kunt meer lezen over hoe we cookies gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen op onze pagina met cookiebeleid.

- Facebook-pixel

Wij maken gebruik van marketingtools van Facebook Ireland Limited. Als onderdeel van deze tools leiden we naar advertenties op Facebook.

Om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen sturen op basis van uw gedrag op onze website, hebben we Facebook Pixel geïmplementeerd als onderdeel van onze website, die automatisch informatie verzamelt over uw gebruik van onze website in termen van bekeken pagina's.

De informatie die wordt verzameld als onderdeel van Facebooks Pixel is anoniem, d.w.z. het stelt ons niet in staat om u identificeren. We weten alleen welke acties u op onze site hebt ondernomen. We informeren u echter dat Facebook deze informatie kan combineren met andere informatie die over u is verzameld van uw gebruik van Facebook en deze informatie kan gebruiken voor eigen doeleinden, waaronder marketing. Dergelijke Facebook activiteiten zijn niet langer afhankelijk van ons en u kunt informatie hierover opzoeken rechtstreeks in het privacybeleid van Facebook.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het Privacybeleid wordt periodiek herzien en bijgewerkt indien redelijkerwijs noodzakelijk. U kunt hieronder lezen over de wijzigingen tot op heden.
Juli 2021


We hebben deze versie van het Privacybeleid gepubliceerd.

Deel II. Gegevensverwerking als onderdeel van een intern wervingsproces

Hieronder presenteren wij u de principes voor de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn wanneer u solliciteert naar een baan in het Blue Paprica team (interne werving). Voor dit doel verzamelen wij gegevens door  u te vragen ons een bericht te sturen met uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer nummer samen met uw CV in het contactformulier in het tabblad Vacature.

Met welk doel verwerken we je gegevens?

We verwerken je persoonlijke gegevens om te beoordelen of je in aanmerking komt om in ons team te werken; om te beoordelen of je vaardigheden die nodig zijn om in ons team te werken; om de juiste persoon te selecteren om voor ons te werken. Op welke rechtsgrondslag verwerken we uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is:

 • Wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verstrekken die voortvloeit uit artikel 22, lid 1, § 1 en 2 van de Arbeidswet;
 • Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in uw sollicitatiedocumenten in de reikwijdte van de verplichte gegevens die voortvloeien uit de Arbeidswet om deel te nemen aan een individuele wervingsprocedure, die u kenbaar maakt door ons een sollicitatie die een bredere catalogus van gegevens bevat dan die welke voortvloeien uit de Code du Travail Code;
 • Ons legitieme belang - met betrekking tot gegevens die verzameld zijn tijdens het sollicitatiegesprek, de resultaten van de selectietests. We hebben een legitiem belang bij het testen van uw vaardigheden en capaciteiten en bij de juiste persoon voor de baan te selecteren.

We werven voor de functies die worden aangegeven op het tabblad Vacatures. We zijn voortdurend op zoek naar interessante mensen die ons team kunnen versterken. Als u ons uw CV stuurt via een speciaal formulier is gelijk aan uw toestemming om uw gegevens op te nemen in onze interne database voor een periode van 36 maanden na de toestemming. Als we in die periode op zoek zijn naar een persoon zoals jij, zullen we zeker contact met u opnemen.

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor een periode van 36 maanden, tenzij u uw toestemming eerder intrekt.

Wie is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens?

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. de externe entiteiten die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van uw gegevens, zijn onze vertrouwde onderaannemers - IT-serviceproviders voor data hosting en zakelijke postdiensten.

Aard van gegevensverstrekking

Het verstrekken van persoonsgegevens zoals vereist door de Arbeidswet is verplicht. Zonder deze gegevens kunt u niet deelnemen aan het wervingsproces.

Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig.

Andere relevante informatie

Uw gegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde verwerking of profilering. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Welke rechten heeft u?

Uw rechten worden uiteengezet in Deel I van dit Privacybeleid.

Deel III. Verwerking van gegevens via communicatiekanalen

Hieronder zetten we de principes uiteen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die van toepassing zijn wanneer u e-mailt e-mailt met een vraag of een offerte aanvraagt, ons contactformulier gebruikt of op een andere manier contact met ons opneemt met behulp van de gegevens die beschikbaar zijn op onze website

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om u een aanbod te doen van samenwerking, om verdere stappen te ondernemen om een contract te sluiten.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is:

Uw toestemming gegeven door ons een specifieke vraag te sturen;

 • noodzakelijke handelingen om een contract te sluiten in termen van presentatie van het aanbod en communicatie gericht op het sluiten van het contract.

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt, en met betrekking tot activiteiten gericht op op het sluiten van een contract - voor de duur van het contract, de verjaringstermijn
voor claims, de periode die voortvloeit uit wettelijke voorschriften die de duur van het bewaren van boekhoudkundige documenten.

Wie is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens?

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. de externe entiteiten die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van uw gegevens, zijn onze vertrouwde onderaannemers - IT-dienstverleners voor data hosting en zakelijke postdiensten.

Aard van gegevensverstrekking

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig.

Andere relevante informatie

Uw gegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde verwerking of profilering. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Welke rechten heeft u?

Uw rechten worden uiteengezet in Deel I van dit Privacybeleid.

Deel IV. Gegevensverwerking om zakelijke relaties aan te gaan

De volgende informatie is van toepassing op personen met wie we contact opnemen met behulp van gegevens uit openbaar beschikbare bronnen, zoals LinkedIn of websites van bedrijven die gerelateerd zijn aan zakelijke activiteiten alleen.

We verzamelen informatie, waaronder uw persoonlijke gegevens, zodat we met u kunnen communiceren en zakelijke relaties met u kunnen aangaan.

Met welk doel verwerken we uw gegevens?

We verwerken de eerste contactgegevens om contact met u te leggen en informatie te verkrijgen of u geïnteresseerd bent in wederzijdse samenwerking.

Als het antwoord positief is, verwerken wij uw gegevens om u een samenwerkingsaanbod te doen.
Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • ons gerechtvaardigd belang - met betrekking tot basis contactgegevens die u openbaar verstrekt op uw professionele profiel op LinkedIn, op de website of die u rechtstreeks aan ons verstrekt
  in een andere vorm. We hebben een legitiem belang om contact met u op te nemen en u een gelegenheid te bieden om samen te werken.
 • Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens komt tot uiting tijdens communicatie per telefoon, e-mail of via LinkedIn, voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst om
  u samenwerkingsaanbiedingen te doen.

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

Basis contactgegevens die rechtstreeks van u of uit publiek beschikbare bronnen zijn verkregen, worden verwerkt alleen gedurende de periode die nodig is om contact met u op te nemen, maar niet langer dan 3 maanden.

Als u ermee instemt om samenwerkingsaanbiedingen van ons te ontvangen, verwerken we uw gegevens totdat uw toestemming wordt ingetrokken.

Wie is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens?

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. de externe entiteiten die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van uw gegevens, zijn onze vertrouwde onderaannemers - IT-dienstverleners.

We maken ook gebruik van de diensten van entiteiten die onze activiteiten ondersteunen. Sommige van de volgende entiteiten kunnen persoonlijke gegevens buiten de EER verwerken, maar dit kan plaatsvinden met inachtneming van passende veiligheidsvereisten en garanties voor de bescherming van rechten en vrijheden, in het bijzonder op basis van op basis van afspraken tussen de partijen, rekening houdend met contractuele standaardclausules, die, samen met aanvullende contractuele waarborgen een adequaat beschermingsniveau garanderen.

 

Open Rate

Navigator verkoop

Phantombuster

Zerobounce

usebouncer.com

thechecker.co

specht.co

 

Aard van gegevensverstrekking

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig. Onthoud echter dat als u ons uw gegevens niet verstrekt, wij geen samenwerking tot stand kunnen brengen.

Welke rechten heeft u?

Uw rechten worden uiteengezet in deel I van dit privacybeleid.

Deel V. Gegevensverwerking als onderdeel van de marketingactiviteiten van Blue Paprica

Wij presenteren u hieronder de regels voor de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van en met ons communiceert via onze profielen in de volgende sociale media Facebook, Behance, Dribbble, Clutch en LinkedIn (de zogenaamde "fanpagina's"). Op onze fanpagina's publiceren en delen we regelmatig content, aanbiedingen en aanbevelingen van onze diensten.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw gegevens alleen in verband met het onderhouden van onze profielen in sociale media, waaronder het informeren over onze activiteiten en het promoten van verschillende soorten evenementen en diensten, evenals met u communiceren via de functionaliteiten die beschikbaar zijn op sociale media.

Vergeet niet dat beheerders van sociale netwerken uw activiteiten registreren met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën elke keer dat je interactie hebt met onze fanpagina's en andere websites op Facebook, Behance, Dribbble, Clutch en LinkedIn. Beheerders van fanpagina's hebben toegang tot algemene statistieken over uw interesses (als bezoeker van fanpagina's) en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio). In het kader van het gebruik van sociale netwerksites zijn de omvang en de doeleinden van gegevensverwerking op sociale netwerksites bepaald door de beheerders van deze sites.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

 • ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) van de GDPR) bestaande uit het promoten van ons eigen merk en het opbouwen en onderhouden van een merkgerelateerde community;
 • Uw toestemming voor het aanmaken van gegevens ten behoeve van websitestatistieken op Facebook (Artikel 6 (1) (a) van de GDPR).
 • Uw toestemming voor het aanmaken van gegevens ten behoeve van websitestatistieken op Behance (Artikel 6 (1) (a) van de GDPR).
 • Uw toestemming voor het aanmaken van gegevens ten behoeve van websitestatistieken op Dribbble (Artikel 6 (1) (a) van de GDPR).
 • Uw toestemming voor het aanmaken van gegevens ten behoeve van websitestatistieken op Clutch (Artikel 6 (1) (a) van de GDPR).
 • Uw toestemming voor het aanmaken van gegevens ten behoeve van websitestatistieken op LinkedIn (Artikel 6 (1) (a) van de GDPR).

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, in het bijzonder om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen,
tenzij u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens eerder intrekt.

Facebook, Behance, Dribbble, Clutch en LinkedIn verwerken jouw gegevens bij het gebruik van onze fanpagina's voor hun eigen doeleinden, die niet onder dit Privacybeleid vallen. Wij hebben geen invloed op de werking van deze websites met betrekking tot de bovengenoemde gegevensverwerking. Raadpleeg in deze kwestie naar het privacybeleid van de individuele sociale netwerksites:

Facebook gegevensbeleid

Behance gegevensbeleid

Dribbble gegevensbeleid

Clutch gegevensbeleid

Gegevensbeleid LinkedIn

 

Wie is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens?

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. de externe entiteiten die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van uw gegevens, zijn onze vertrouwde onderaannemers - IT-serviceproviders voor data hosting en zakelijke postdiensten, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2. Ierland, Ierland, dat het sociale netwerk Facebook beheert; Clutch Inc.,1146 19th Street, NW, Suite
400, Washington, die het sociale netwerk Clutch beheert, DC 20036; Adobe Inc: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 die het Behance sociale netwerk beheert; Dribbble Holdings Ltd. 524 Yates St., Victoria, BC, V8W 1K8, Canada die het Behance sociale netwerk beheert; Dribbble Holdings Ltd., 524 Yates St. Dribbble sociaal netwerk beheert en LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ierland, dat het sociale netwerk LinkedIn beheert.

Aard van gegevensverstrekking

Uw persoonlijke gegevens - met inbegrip van uw IP-adres, andere identificatoren en andere informatie, wanneer je verbinding maakt met onze fanpagina's, worden verzameld via cookies of andere soortgelijke technologieën. In het kader van het gebruik van onze fanpagina's worden de omvang en de doeleinden van de gegevensverwerking op socialenetwerksites websites bepaald door de beheerders van deze websites.
Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de afzonderlijke sociale netwerksites:

Facebook gegevensbeleid

Behance gegevensbeleid

Dribbble gegevensbeleid

Clutch gegevensbeleid

Gegevensbeleid LinkedIn


Welke rechten heb je?

Uw rechten worden uiteengezet in Deel I van dit Privacybeleid

Zet de eerste stap naar digitaal succes. Ontvang gratis een complete gids over PIM en Pimcore!

Schrijf ons

We wachten op uw bericht

Tandemite icon: clock

Snel contact

We nemen binnen 24 uur contact met je op om je zakelijke behoeften te bespreken.

Tandemite icon: paper airplane

Nauwkeurige reactie

We maken een schatting van je project, rekening houdend met de kosten en de uitvoeringstermijn.

* Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht
of stuur hier je bedrijfsomschrijving. PDF of DOCX
Meer informatie, ook over uw rechten, vindt u in het Privacy- en Cookiebeleid
Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en Google. Privacybeleid

We gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te garanderen. Als u doorgaat met het verkennen van deze site, gaan we ervan uit dat u tevreden bent.